TP weszła na konta i nieruchomości MNI Telecom, ten rozważa upadłość

Telekomunikacji Polskiej udało się zabezpieczyć swoje roszczenia wobec spółki Długie Rozmowy. Blokadę do wysokości 58 mln zł założono na koncie bankowym spółki-matki – MNI Telecom. Dodatkowo, ustanowiono hipotekę przymusową na nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Czerwca 1976.