TeliaSonera testuje opłaty za VoIP

TeliaSonera testuje opłaty za połączenia głosowe wykonywane przez Internet (VoIP). Pierwszym krajem, w którym będą one dostępne, jest Hiszpania.